Klachten

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin (Kredieten) te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be