Mee ontlenen van (notaris)kosten? Een genuanceerd verhaal.

Mee ontlenen van (notaris)kosten? Een genuanceerd verhaal.

april 18, 2019 blog 0

De laatste tijd is er veel te doen over huisvestingskredieten waarbij de klant meer dan 80% van de aankoopprijs van de woning leent. Dergelijke kredieten worden dan verantwoordelijk gehouden voor de stijgende schuldenlast van de gezinnen en ze houden ook risico’s in voor de kredietinstellingen die ze toestaan.

Enige nuancering dringt zich op.

Ook uw klanten zullen zich soms afvragen of zij naast de aankoopprijs zelf ook de notariskosten voor die aankoop kunnen lenen. Dergelijke 125% leningen zijn niet altijd per definitie slecht. We moeten ons de vraag stellen waarom de klant de notariskosten niet zelf gespaard heeft? Indien die reden te zoeken is in een te beperkte terugbetalingscapaciteit van de klanten, dan moeten we deze klanten tegen zichzelf beschermen en kan een dergelijk krediet echt niet.

Het ontbreken van eigen spaargelden voor de betaling van de notariskosten kan ook een “gezonde” reden hebben. Het kan dat de jonge klant geen gelden opzij heeft gezet omdat hij er voor gekozen heeft om te reizen, een eigen zaak op te starten of om een nieuwe wagen te kopen.
In dergelijke gevallen is de terugbetalingscapaciteit er wel, maar het geld is gebruikt om andere bestedingen te doen. In die dossiers kan een 125% lening wel, voor zover de klant er zich van bewust is dat hij zijn bestedingen moet wijzigen.

Vele klanten voelen aan dat de afbetaling van een eigen woning een vorm van sparen is en zijn bereid daarvoor de nodige inspanningen te doen. Voor dergelijke klanten is het nog steeds mogelijk om naast de aankoopprijs ook de notariskosten en eventueel zelfs de eenmalige premie van schuldsaldoverzekering te lenen.

Als onafhankelijk kredietmakelaar heeft L’Abri een zeer goed overzicht op welke constructies mogelijk zijn en wat hiervoor de beste rentevoeten zijn. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met L’Abri via info@labri.be of op 013/52.17.51.