Gewone leningen

Komt U niet in aanmerking voor een sociale lening, dan kan U een gewone lening afsluiten.

Om te weten of u in aanmerking komt voor een gewone lening, klik hier.


De prijs van Uw gewone lening wordt bepaald door een aantal verschillende factoren :

De quotiteit (is de verhouding tussen het geleende bedrag en de schattingswaarde van de woning waarvoor U wenst te lenen)
De duurtijd van de lening
De rentevastheid van de lening (vast of variabel)

Door met de bovenstaande parameters te spelen kan er voor iedere klant een lening op maat gemaakt worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om tot 125% van de schattingswaarde te lenen. Dit wordt doorgaans gedaan indien men ook de notariskosten wil lenen.

Ook in de rentevastheid en duurtijd is alles mogelijk. U kan bijvoorbeeld een lening afsluiten met een rentevoet die 13 jaar vast is of een duurtijd heeft van 17 jaar.

Naast de gebruikelijke opties kan men ook kiezen voor een aflossingsvrije lening. Dat is een lening waarbij de maandelijkse afbetaling enkel bestaat uit intresten en waarbij er geen kapitaal wordt afgelost. Nog een andere optie zijn de beleggingshypotheken (ook TAK 23 hypotheken genoemd) waarbij het bedrag dat normaal aan kapitaal zou worden afgelost belegd wordt in een beleggingsfonds.

Indien u ten slotte ook nog weet dat er soepele hypotheken bestaan waarbij u binnen bepaalde perken vrij uw maandelijks bedrag kan verhogen of verlagen, dan heeft u een vrij volledig zicht op de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden.

Moest u vragen hebben rond andere soorten leningen of indien u meer informatie wenst rond het bovenstaande, kan u ons steeds contacteren.


De tarieven :

Gezien het aantal mogelijkheden en variaties die voor u van toepassing kunnen zijn vragen wij dat u het "kom ik in aanmerking"-formulier invult. Zo kunnen wij u voorzien van de meest recente en voor u relevante tarieven en advies.